Horlamada Son Gelişmeler

Horlamada Son Gelişmeler

Horlama günümüzde birçok kişiyi ve ailesini etkileyen bir hastalık olup sosyal sorunlara da yol açmaktadır.

Horlama yalnız başına görülebileceği gibi uykuda solunum durması hastalığı (obstrüktif uyku apnesi) ile beraber de sıklıkla görülmektedir. Bu konuda ayırımı bize gece yatılarak ölçümlerin yapıldığı uyku testi (polisomnografi ) sağlamaktadır.

Eğer hastada apne hastalığı yoksa yalnızca horlama mevcutsa, yapılacak tedavilerin ana amacı yumuşak damağın titreşimini önleyerek horlamayı azaltmak veya ortadan kaldırmak amacını taşımaktadır. Bu amaçla yumuşak damak ve küçük dile yönelik cerrahiler uygulanabileceği, yumuşak damağın sertleştirilmesini amaçlayan radyofrekans uygulamaları, pillar uygulamaları da yapılmaktadır. Bu uygulamalarda hastanın uyutulmasına gerek olmayıp, aynı gün işe dönüş sağlanabilmektedir.

Dil kökünün büyük olduğu ve geriye düşerek uykuda solunumu kapattığı hastalarda da dili öne almayı amaçlayan ve gece boyunca takılan protezler de yararlı olabilmektedir.

Burun tıkanıklığı olan hastalarda özellikle burun eti büyümesi olanlarda radyofrekans uygulamaları, burun kanatlarında çökmesi olanlarda breathe - right veya nosovent yaralı olabilen cerrahi dışı yaklaşımlardır. Ancak burun içi eğriliklerde bu araçlar yararlı olmamaktadır.