S.S.S

S.S.S

SIKÇA SORULAN SORULAR

Aklınıza takılan diğer sorular ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz tıklayınız.

"Sorulara Verilen Cevaplar Bilgilendirme Amaçlıdır."

Estetik Burun Ameliyatında (Rinoplasti) Amaç Nedir?

Estetik burun ameliyatlarında günümüzde ulaşılmak istenen sonuç; bu ameliyat sonrası kişinin burnunun estetik açıdan hoş gözükmesi ama aynı zamanda ameliyatlı görünüme yol açacak abartıdan uzak durulmasıdır. Günümüzde burun sırtının fazla alınması, burun ucunun fazla kaldırılması gibi uygulamalardan mümkün olduğunca uzak kalınarak dengeli ve yüzle uyumlu bir sonuç elde edilmeye çalışılmalıdır. Kısacası doğal bir görünüm elde etmek esastır.

Video için tıklayınız.

Estetik mi, Fonksiyon mu?

Burun ameliyatları fonksiyonel problemlere bağlı olarak yani burun tıkanıklıklarını çözmek amacıyla sıklıkla uygulanan ameliyatlardır. Bu ameliyatın yanında birçok kişi estetik problemlerinin de çözümlenmesini istemektedir.

Estetik ameliyatlar burnun diğer ameliyatlarıyla beraber uygulanabilir, ancak tecrübeli kişiler tarafından yapılmadığında estetik yanında burun tıkanıklıkları gibi sorunlara da yol açabilirler.

Estetik Burun Ameliyatı Sonrası Şişlikler Ne Kadar Sürer?

Estetik burun ameliyatı sonrası burun ile yüzde şişlik ve morlukların oluşması normaldir, bu morluk ve şişlikler 7 ila 10 gün içinde kaybolurlar. Burun yapısı ilk 15 günde büyük oranda oluşsa bile cilt yapısına göre şekillenme, şişliklerin tamamen inmesi 6 ila 12 ay kadar sürebilmektedir.

Estetik Burun Ameliyatını Kim Yapsın?

“Estetik burun ameliyatı KBB Uzmanı tarafından mı, Plastik Cerrah tarafından mı uygulanmalı?” sorusunun cevabı; aslında bu işlemi yapacak doktorun ihtisasından çok, bu konuda aldığı eğitim, yaptığı vaka sayısıyla çok daha fazla ilişkilidir. Bu konuda çok tecrübeli KBB hekimleri olduğu gibi Plastik Cerrahlar da vardır. Bunun tersi de mümkün olup bu konuda eğitimi ve bilgisi yetersiz KBB ve Plastik Cerrahi uzmanları da bulunabilmektedir.

Burun İçindeki Eğrilikler Düzeltildiğinde Şekil de Düzelir mi?

Burnun içindeki eğriliklerin düzenlenmesi genellikle dışına müdahale edilmedikçe dış görünümdeki eğrilikleri düzeltmez. Bu eğrilikler burnu oluşturan kıkırdak ve kemik yapılarının ayrı ayrı veya beraber eğriliklerinden oluşabilir

Estetik Burun Ameliyatı Sonrası Ağrı Olur mu?

Estetik burun ameliyatları sonrası oluşan ağrılar genellikle hafiftir ve basit ağrı kesicilere cevap verirler. 1 ila 2 günden fazla ağrı kesiciye genellikle ihtiyaç duyulmaz. İyileşme sürecinde özellikle soğuk havalarda sızı şeklinde ağrılar görülebilir.

Bademcik Ameliyatları Ne Zaman Gereklidir?

Bademcik ameliyatları sık enfeksiyonlar, nefes alma zorluğu, tümör şüphesi, ağız kokusu durumlarında gerek duyulan ameliyatlardır.

Sık enfeksiyondan yılda 4’ün üzerinde geçirilen bademcik enfeksiyonlarını kast etmekteyiz. Bu enfeksiyonları üst solunum yolu enfeksiyonlarından ayırt etmek gerekir. Bademcik enfeksiyonlarında bademciklerin üzerinde beyaz plak veya noktalar görülür, genellikle 38 derece üzerinde ateş, boyunda ağrılı şişlikler, aşırı hâlsizlik ve boğaz kültürlerinde B hemolitik streptokok dediğimiz bir tur bakterinin üremesi görülür.

Horlama, nefes almada zorluk, uykuda nefes durması da büyümüş bademciklerin ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan birisidir. Genellikle geniz eti büyüklüğü ile beraber görülür. Tedavi edilmediği takdirde uyku bozukluklarına, dikkat eksikliklerine, büyüme ve gelişme geriliklerine neden olur. Yüz iskeletinin gelişiminde negatif etkiye neden olarak diş bozukluklarına ve bozuk gelişimlerine neden olur.

Bademciklerin asimetrik olarak büyük olması renk değişikliği ile birlikte nadirde olsa bazı tümörlerin habercisi olabilir, bu durumda KBB doktoru tarafından muayene edilerek gerekirse biyopsi alınmalıdır.

Ağız kokusu birçok rahatsızlıkta görülebilir. Bademciklerin içindeki boşluklarda biriken maddelere bağlı olarak çıkan ağız kokusunda bademciklerin alınması oldukça yararlı olmaktadır.
 

Bademcik ve Geniz Eti Ameliyatları Kaç Yaşından İtibaren Yapılabilir?

Bu konuda bir alt sınır vermek pek mümkün değildir. Bu problemler çocuklarda genellikle 2 yaş civarında ortaya çıkmaya başlar. Anestezi açısından güvenilir ve tecrübeli bir ortamda, eğer bu tıkanıklık ileri derecedeyse bu yaştan itibaren yapılabilir. Sık enfeksiyonlara maruz kalınması hakkında daha iyi karar vermek için 1 ila 2 yıl beklenebilir.

Bademcik ve Geniz Eti Ameliyatlarının Riskleri Nelerdir?

Birçok ameliyatta olan risk gibi bu ameliyatta da anestezi riskleri ve ameliyatın kendisinden doğacak riskler olarak ayrılır.

Genel anestezi riskleri arasında; operasyon sırasında nefes girişini sağlamak için konulan tüpün çıkması, ilaçların etkileri sonucunda oluşacak sorunlar gibi ölüme kadar giden riskler sayılabilir. Ancak günümüzde bu riskler ameliyata iyi hazırlanmış tecrübeli ellerde çok düşük oranlardadır. Bu rakam bu cerrahinin sık yapıldığı ortamlarda dahi 30 ila 40 yılda karşılaşılabilecek bir durumdur.

Ameliyata bağlı risklerden en önemlisi kanamalardır. Bunlar ilk 48 saat içerisinde olabileceği gibi azalan oranlarda 10 güne kadar görülebilir. Kanama nedeniyle tekrar ameliyata alınmış kişi sayısı %1 ila %5 arasında değişmektedir. Kanama nedeniyle kaybedilen hasta oran olarak 100.000-200.000’de 1 oranındadır.

Ameliyat sonrası seste değişiklere rastlanabilir. Bunlar açılan burun nedeniyle, burun bölgesindeki havanın konuşma üzerindeki ton etkisinin azalması sonucu ve boğazda değişen yapı nedeniyle ortaya çıkar. Bir kısmı normal şekline zamanla ulaşır. Bazı değişikliklerin de aslında olması gereken ses tonu olduğunu da bilmek lazımdır.

Bazı durumlarda ameliyat sonrası damağın yeterli kapanmayı yapmaması sonrası burundan sıvı gelmesi şikâyeti ortaya çıkabilir. Bu durum ameliyat sonrası ağrıya bağlı olarak geçici şekilde olabileceği gibi, damak kaslarının yetersiz fonksiyonu olanlara geniz etinin kapayıcı etkisinin ameliyatla ortadan kaldırılması sonucu kalıcı da olabilir. Kalıcı olan durum nadiren görülmektedir.

Bademciklerin Alınmasının Bağışıklık Sistemine Kötü Etkisi Var mıdır?

Bademciklerin bağışıklık sisteminin gelişiminde rolü vardır. Ancak bu etki ikincil önemdedir. Sık enfeksiyon geçiren çocuklarda bilakis bademcikler enfeksiyon odağı hâline gelmektedir. Yapılan çalışmalarda ameliyat olan ve olmayan çocuklar arasında enfeksiyona yakalanma sıklığının arttığını ve farklılık olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Eğer gereklilik mevcutsa bunun ameliyatın bağışıklık üzerine olacak etkileri göz ardı edilebilir.

Bademcik ve Geniz Eti Ameliyatı Olmak Yerine Beklenebilir mi?

Sık enfeksiyon geçiren çocuklarda yaşla beraber enfeksiyon sıklığında bir azalma görülebilir. Eğer çocuğun sosyal yaşamını ve okul başarısını etkilemiyorsa beklenebilir, ancak bu etkilenmeler varsa çok fazla beklemek hayat kalitesinde azalmaya neden olacaktır.

Büyük bademcik ve geniz etinde çocuğun büyümesiyle gerileme görülebilir, ancak bu çağlar hızlı gelişmenin olduğu zamanlar olduğundan buradaki gecikmeler özellikle yüz iskeletinde bozulmalara neden olabilir. Yine de bekleyip beklememek ailenin kararına bağlıdır.

Polip Nedir?

Dış görünüş olarak saplı veya sapsız birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar büyüklükte (çapta) olabilen şişliklerdir. Burunda yer alanlar, genellikle sinüs kökenlidir ve burun içinde yer alan anatomik yapı olarak adlandırılan konkalardan ayrı bir yapıdır.

Polip Neden Oluşur?

Poliplerin oluşma mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Bu konuda çeşitli teoriler öne sürülmektedir. Bunlar arasında bakterilerin oluşturduğu alerjik reaksiyonlar, mantarların oluşturduğu reaksiyonlar gibi birçok faktör vardır. Sonuç olarak burun dokusunda oluşan bir reaksiyon sonucu burnu ve sinüsü döşeyen yapılarda şişme, büyüme ve burun içine doğru sarkmalar meydana gelmekte ve bunlar da burun tıkanıklığı, koku almada bozukluk, baş ağrısı, burun akıntısı gibi şikâyetlere yol açmaktadır.

Poliplerin Alerjiyle İlişkisi Var mı?

Polipi olan kişilerde alerjisi olan kişiler gibi burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı görülebilir. Fakat bu durum o kişinin polipi alerji yüzünden oldu demek değildir. Yani polipi olan kişilerde polipe alerji sebep oldu demek çok doğru değildir.

Poliplerin Hangi Tipleri Vardır?

Poliplerin değişik tipleri vardır. Buradaki polipler solunum sisteminde burun kaynaklı poliplerdir. En sık olanı ise her iki burun boşluğunu ve sinüsleri tutan tiptir. Bunun yanında çocukluk çağında sık görülen ve genellikle tek tarafta görülen antrokohanal polip tipidir.

Polip Sinüzit İlişkisi

Sinüzit ve nazal polipler sıklıkla birbirine karıştırılmakta ve özellikle tomografi yorumları nedeniyle problemler yaşanmaktadır. Sinüzit, sinüslerin boşalma yerlerinin tıkanması sonucu ortaya çıkan, sinüs içinde iltihap oluşması ve birikmesi sonucu olan bir rahatsızlıktır. Bu çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenlerden biri de poliplerdir. Burun içindeki poliplerde sinüs boşalma kanallarını tıkayarak sinüs içinde iltihap birikimine neden olabilirler. Bu durumun görüntüleme yöntemleri (tomografi, endoskopik muayene) ile açıklanması gerekmektedir. En etkili ayrımı ise endoskopik muayene belirler. Tedavi de buna göre şekillendirilir.

Poliplere Yönelik Tedavi Nedir?

İki tedavi yöntemi vardır:

Medikal Tedavi: Medikal tedavide genellikle antibiyotikler, sprey ve damlalar, antienflamatuvar ajanlar, antihistaminikler ve dekonjestanlar uygulanabilir. Burada amaç sekonder enfeksiyonu düzeltmek, polibin boyutunu küçültmek ve hastanın burun solunumunu rahatlatarak yaşam kalitesini artırmaktır.

Cerrahi Tedavi: Medikal tedaviden daha iyi ve kesin sonuçlar alınabilir. Bunun için usulüne uygun bir cerrahi yapılması gerekir.

Nazal Polipozis dışındaki polip türlerinde cerrahi tedavi ile kesin sonuç alınabilir yani 0 başarı elde edilebilir.

Nazal Polipozis tedavisi ise kombine bir tedavidir. Burada amaç hastanın rahatlatılarak yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Buna yönelik medikal ve cerrahi tedavi birlikte uygulanır. Polipler medikal tedavi ile iyice küçültüldükten sonra cerrahi tedavi ile temizlenir ve akabinde aralıklı kortizon uygulamaları ile poliplerin yeniden oluşması engellenmeye çalışılır.

Ancak her şeye rağmen polipler yine büyüyebilir. Nazal Polipozis’in etiyolojisi tam aydınlatılamadığı için kesin tedavisi de yoktur. Bunlar en başta hasta ile etraflıca paylaşılmalı ve hasta hastalığı ile ilgili tam olarak bilgilendirilmelidir. Bu şekilde yapılırsa daha iyi bir sonuç alınabilir.

Cerrahide Yöntem Olarak Ne Yapılmaktadır?

Poliplere yönelik yapılan cerrahilerde genel amaç poliplerin alınarak burun pasajının açılması, köken aldıkları sinüslerin polipli yapılardan temizlenmesi, kapalı hâle gelmiş sinüslerin dışarıya açılarak enfeksiyonlardan temizlenmesi ve havalanmasının sağlanmasıdır.

Bu ameliyatlar günümüzde endoskopik denilen ışık ve görüntü sağlayan aletlerle yapılmakta ve böylece dışarıdan kesilere gerek kalmamaktadır. Bunların dışında cerrahinin uygulanmasında bilgisayarlı destek sistemleri ve balon sinoplastide bu konuda sıklıkla gündeme gelen uygulamalardır.

Bilgisayar destekli cerrahi (Navigasyon Sistemleri) hastanın ameliyat öncesi alınan tomografik görüntülerinin cerrahi sırasında doktora yardımcı olmak amacıyla hastanın anatomisiyle birleştirildiği ve günümüzde araçlarda kullanılan navigasyon cihazlarına benzer bir uygulamadır. Bununla ameliyat sırasında sorunların azaltılması dokulara tam müdahale yanında komplikasyonların minimuma inmesi amaçlanmaktadır.
 

Balon Sinoplasti Poliplere Yönelik Uygulanabilir mi?

Balon Sinoplasti sinüslerin boşaldığı deliklerin açılması ve genişletilmesini amaçlayan bir yöntemdir. Kronik sinüzit vakalarında oldukça yararlı olan bu yöntem polipli hastalarda sorunun daha çok burun içini tıkayan polipler nedeniyle oluşmasından çok yararlı olmamaktadır. Eğer poliple beraber sinüs çıkışını tıkayan darlıklar varsa balon uygulaması endoskopik cerrahi ile kombine edilebilir.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Kimdir?

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanları diğer pek çok branştan farklı olarak hem tıbbi hem de cerrahi tanı ve tedavi yöntemlerini uygulamak üzere eğitim alırlar. Bu nedenle kulak, burun, boğaz ve baş-boyun bölgesi ile sınırlı hastalıkların özellikle tıbbi ve cerrahi tedavisini genellikle diğer uzmanlık alanlarından bağımsız olarak yapabilirler.

KBB Uzmanları kulak, burun, boğaz ve bu organlarla ilişkili baş ve boyun yapılarında meydana gelen hastalık ve rahatsızlıkları olan hastaların tıbbi ve cerrahi tedavisini yapmaya yönelik uzmanlık eğitimini almış olan hekimlerdir.

Tıbbi ve cerrahi tedavisi KBB Uzmanları tarafından yapılan hastalık ve rahatsızlıklar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Kulak Hastalıkları:
* İşitme kayıpları
* Akut ve kronik kulak iltihapları
* Baş dönmeleri
* Kulak çınlamaları
* Yüz felci ve bu bölgedeki diğer önemli sinirlerin hastalıkları
* Sinir kökenli ağrılar
* Kulak bölgesindeki her türlü iyi ve kötü huylu tümörler
* Kulak ve dış kulak kanalının doğumsal şekil bozuklukları
* İşitme kayıpları
* Akut ve kronik kulak iltihapları
* Baş dönmeleri
* Kulak çınlamaları
* Yüz felci ve bu bölgedeki diğer önemli sinirlerin hastalıkları
* Sinir kökenli ağrılar
* Kulak bölgesindeki her türlü iyi ve kötü huylu tümörler
* Kulak ve dış kulak kanalının doğumsal şekil bozuklukları 

Burun Hastalıkları:
* Burun ve sinüslerin her türlü iltihapları
* Alerjik nezle
* Koku bozuklukları
* Burun tıkanıklığı
* Şekilsel burun problemleri (Estetik Burun Cerrahisi)
* Burun ve sinüs bölgesindeki her türlü iyi ve kötü huylu tümörler

Boğaz Hastalıkları:
* Dudaklar, ağız boşluğu ve boğazda yer alan her türlü iltihabi hastalıklar, iyi ve kötü huylu tümörler
* Horlama ve uykuda tıkanma (apne) hastalığının tedavisi
* Bademcik ve geniz eti hastalıklarının tedavisi
* Ses telleri (gırtlak) ve yutak bölgesinde yer alan her türlü iltihabi hastalıklar, iyi ve kötü huylu tümörler
* Ses ve konuşma bozuklukları
* Yemek borusu hastalıkları ve yutma bozuklukları
* Tükürük bezlerinin her türlü iltihabi hastalıkları, iyi veya kötü huylu tümörleri

Baş ve Boyun Bölgesi Hastalıkları:
* Boyundaki her türlü iltihabi hastalıklar, iyi ve kötü huylu tümörler
* Görme, koku, işitme, denge, yüz siniri ve bu bölgedeki diğer büyük sinir ve damar yapılarının hastalıkları
* Yüz ve boyun bölgesi estetik müdahaleleri 
* Yüz travması ve kırıkları
* Yüz bölgesindeki deformiteler
* Estetik ve doku kayıplarını onarmaya yönelik (rekonstrüktif) müdahaleler
* Yüz ve boyun bölgesindeki gençleştirmeye yönelik enjeksiyon ve cerrahi işlemler