Balon Sinoplasti Nedir?

TEDAVİ ALANLARIBalon Sinoplasti Nedir?

Son yıllarda özellikle tıbbi teknoloji alanında gerçekleşen gelişmeler sonucunda kronik sinüzitin cerrahi tedavisinde, bir yandan ameliyatın başarı şansını artırıp daha az travma ile gerçekleştirilmesini sağlarken diğer yandan komplikasyon riskini önemli ölçüde azaltan teknoloji ve cihazlar kullanıma sunulmuştur. Bu teknolojik yenilikler içinde en önemlilerden biri Balon Sinoplasti’dir. Bu teknoloji de kullanımlarına yönelik gereken eğitim ve tecrübenin sağlanmasını takiben son derece faydalı olarak güvenle kullanılabilmektedir. Ancak bu yöntemin bir mucize içermediği, uygun hastalarda yararlı olabileceği de akılda tutulmalı, hangi hastalarda sonuç alınabileceği için doktorunuzla detaylı olarak görüşmeniz gerektiğini de unutmayınız.

Balon Sinoplastinin Avantajları Nedir?
•Etkili ve güvenli bir yöntemdir. Komplikasyon ihtimali çok düşük olup balon ile genişletilen drenaj kanallarının (ostiumların) 2 yıl sonunda %98 açık olduğu izlenmiştir.
•Minimal invazivdir: Teknikte küçük, yumuşak, elastik ekipmanlar kullanılmakta, kapalı sinüs drenaj kanallarının kibarca açılması sağlanarak çok az doku travması ile sonuca ulaşılmaktadır.
•Düşük kanama miktarı: Bazı vakalarda hiç doku çıkartmak gerekmediği için kanama da çok az olmaktadır.
•Hızlı iyileşme: Çoğu hasta 24 saatte normal hayatına dönebilmektedir.
•Gelecekte bu bölgede yapılabilecek diğer tedavileri engelleyici bir rolü yoktur. Diğer cerrahilerle beraber ya da ardışık olarak uygulanabilir.

Balon Tekniği Tüm Sinüzitler İçin Bir Çözüm Müdür?
Balon tekniği, sinüzit cerrahisinin yerini tamamen alan bir teknik olmayıp yeni ve özel bir yardımcı teknolojidir. Bu teknik ilk olarak kullanılmaya başlandığında mevcut ekipmanın özelliklerinden dolayı sadece alın, yanak ve sfenoid (kafa içinde en gerideki sinüs) sinüsler için kullanılabilir iken yakın zamanda balon sinoplasti ile etmoid sinüslere de müdahale edebilecek ekipmanlar geliştirilmiştir. Etmoid sinüslere yerleştirilen rezervuarlı balon kateterler yardımı ile sinüslere ulaşılarak sinüs içi ilaç uygulanması yapılabilmektedir. Bugün için nazal poliplerde sinoplasti kullanımı kısıtlı olup bu vakalarda klasik endoskopik cerrahi ile kombine balon tekniği kullanılabildiği gibi sadece klasik endoskopik sinüs cerrahisi de tercih edilebilmektedir.

Balon Tekniği Güvenli Midir?
Bugüne kadar yapılan vakalarda hiçbir majör komplikasyon rapor edilmemiştir.

Ameliyat sırasında balon kateterlerin sinüs kanallarında uygun yerleşimini sağlamak için skopi cihazı kullanılması nedeni ile hastaların işlem sırasında X ışını almaları bu teknik için en önemli problem olarak görülmekteydi. Bu problemi ortadan kaldırmak üzere ışıklı klavuz tellerin geliştirilmesi ile alın, yanak ve sfenoid sinüslerine skopi kullanılmadan girilebilmenin sağlanması bu problemi çözmüş oldu.